Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

Hållbara Xerox

Miljö, hälsa och säkerhet – miljömässig hållbarhet

På Xerox genomsyrar hållbarhetstanken hela verksamheten. Xerox har ordnat mål för miljö, hälsa och säkerhet inom fem huvudområden som påverkar hela vår globala värdekedja. Tillsammans med Xerox leverantörer, kunder och intressenter strävar Xerox efter att hålla högsta standard för att bevara miljön och skydda och förbättra hälsan och säkerheten.

Sänka energiförbrukningen för att skydda vårt klimat
Xerox minskar våra koldioxidutsläpp genom att sänka energiförbrukningen på Xerox fabriker och tillhandahåller energieffektiva produkter och lösningar till våra kunder.
Bevara den biologiska mångfalden och världens skogar

Xerox bedriver samarbeten inom en rad olika områden för att främja en hållbar pappersförbrukning genom användning av miljövänligt papper, skärpta regler kring skogsbruk samt produkter och tjänster som gör företag mindre pappersberoende.

Bevara ren luft och rent vatten
Vi strävar efter att eliminera användningen av giftiga material och tungmetaller i vår leverantörskedja.
Förhindra och hantera avfall
Xerox produkter är utformade för effektiv resursanvändning, med minimalt avfall och återanvändning eller återvinning av material.
Säkerställa hälsa och säkerhet
Xerox tillverkar säkra och effektiva produkter, gör arbetsplatsen säker för våra medarbetare, deltar i arbete för hälsa och friskvård och minskar skador från och exponering för farliga material.