Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

DSolution förvärvar Magda Digital

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 18 oktober 2017

DSolution expanderar genom köp av Magda Digital

Genom att förvärva Magda Digital i Norrköping, förstärker DSolution-koncernen sin kompetens inom IT och molntjänster ytterligare. Magda Digital är sedan 1 oktober 2017 en del av DSolution Östergötland. De båda företagen har haft ett nära och väl fungerande samarbete under flera års tid, varför beslutet om förvärv kändes naturligt.

DSolution har under de senaste åren utvecklat och breddat sitt kunderbjudande avsevärt. En av Sveriges största återförsäljare av copyprint-lösningar erbjuder numera nästan allt som behövs på en modern arbetsplats. Idag levererar DSolution produkter och helhetslösningar till tusentals kunder runt om i Norden inom sex olika affärsområden; dokumenthantering, IT, telefoni, konferens, kontorsmaterial samt kaffe & paus.

– Vi är sedan länge Nordens största återförsäljare av Xerox-produkter för dokumenthantering, och har utifrån vår stora kundbas och goda kundrelationer framgångsrikt lyckats bredda vårt erbjudande. DSolution ska alltid vara proffs på det vi erbjuder. Genom förvärvet av Magda Digital ökar vi vår kompetens inom IT ytterligare och blir en unik leverantör i vårt kundsegment, berättar vd Fredrik Snickars.

Köpet av Magda Digital kommer ungefär ett år efter att DSolution förvärvade Advit, som i
likhet med Magda Digital har gedigen erfarenhet och kunskap om moderna IT-lösningar och cloud computing. Båda förvärven innebär att DSolutions erbjudande blir mer komplett och att expertkunskapen inom IT ökar ytterligare.

Det finns också tydliga kopplingar och synergier mellan IT- och copyprinttjänsterna, eftersom dagens avancerade skrivare och kopiatorer snabbt blir allt mer digitaliserade. IT-miljön och dokumenthanteringen växer ihop, och DSolution-kunderna kan bearbetas med nya och starkare helhetserbjudanden. Allt fler kunder uppskattar att ha en leverantör och en huvudsaklig kontaktperson, som verkligen kan deras verksamhet och behov.

Förvärvet av Magda Digital gjordes i september till en köpeskilling som inte kommuniceras externt. Arbetet med att införliva Magda Digitals verksamhet i DSolution-koncernen påbörjades 1 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Snickars
Vd, DSolution
08-599 221 20
fredrik.snickars@dsolution.se

Rikard Cidh
Affärsområdesansvarig IT, DSolution Östergötland
010-139 99 73
rikard.cidh@dsolution.se