Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

GDPR

 

Vi har alltid värnat om hanteringen av våra kunders personuppgifter och vill därför informera dig om viktiga förändringar som sker den 25 maj 2018, i och med den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft.

 

Förordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), stärker dina rättigheter vid behandling av personinformation. GDPR ersätter helt den nuvarande Personuppgiftslagen (PuL) och medför en rad positiva förändringar för dig som kund.

DSolution behandlar personuppgifter för att bl.a. kunna fullgöra de avtal som ingås och kunna erbjuda god service och korrekt administration av dessa avtal. Behandling sker också i visst marknadsföringssyfte samt för att efterleva de regelverk som gäller för aktiebolag generellt såsom bokföringsregler. DSolution behandlar även personuppgifter för statistiska ändamål.

Behandlas dina personuppgifter av DSolution har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Du har även rätt att få personuppgifterna korrigerade om de inte stämmer, och i vissa fall har du rätt att få uppgifterna raderade eller behandlingen begränsad.

GDPR påverkar inte den relation du har till oss idag, dock erbjuder GDPR dig ett starkare skydd för dina personuppgifter. Mer information om DSolutions:s behandling av personuppgifter samt dokumentation gällande policy för personuppgifter, personuppgiftsbiträdesavtal, personuppgiftsunderbiträdesavtal m.m. kan fås genom att maila gdpr@dsolution.se.