Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

Miljö

bryross

Varje kopp kaffe som dricks bidrar till att det planteras träd i avskogade områden i kaffeodlande länder.

UTSLÄPP SOM DET KOMPENSERAS FÖR

Produktionen av kaffe medför koldioxidutsläpp under odling, transport och rostning. Vi ser till att våra leverantörer arbetar aktivt med att minska dessa utsläpp och vår miljöpåverkan. Genom trädplantering i kaffeodlande länder klimatkompenseras det koldioxidutsläpp som vi ännu inte kommer åt. Såhär går det till.

 

odlingODLING

Odlingen står för den största delen av kaffets klimatpåverkan. Vid odlingen sker klimatpåverkan genom den energi som används och från konstgödsel vars framställning påverkar klimatet. Ekologisk odling av kaffe utan konstgödsel har en betydligt mindre klimatpåverkan än konventionellt odlat kaffe; 1,1 kg CO2e jmf med 3 kg CO2e vid icke ekologisk odling.

Vi använder oss uteslutande av kaffe från hållbarhetscertifierade odlare där påverkan på miljö minimeras. Odlarna är certifierade av UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade och/eller EU-ekologiskt/KRAV.

Vi beräknar klimatpåverkan från varje enskild kaffefarm och hela vägen ut till enskild artikel i syfte att styra böninnehållet till farmer där klimatpåverkan är mindre.

Vi ska öka volymen av ekologiskt odlat kaffe

UTSLÄPP CO2E: 2,2 KG ANDEL AV TOTAL: 79%
tillrosteriTRANSPORT TILL ROSTERI

Transporten av våra leverantörers råkaffe sker med stora containerfartyg från råkaffelandet till Sverige. Majoriteten av transporterna går med båt hela vägen till Stockholm och därefter en kort sträcka med lastbil till kafferosteret. Vissa transporter går till Göteborg och därifrån med tåg till Stockholm. Hela 98 % av transporterna sker med båt och 2 % med tåg. Våra leverantörer ska:

arbeta för att minska andelen råkaffeleveranser på säck

granska och ställa krav på våra transportleverantörer så att miljöbästa bränsle och transportsätt alltid används för våra intransporter

 

rosteriROSTERI

Vid rosteriet sker en klimatpåverkan genom den energi som används i form av el, fjärrvärme, fjärrkyla, gasol (upphettning av rostmaskin), användning av ren koldioxid (skyddsgas för kaffet) samt genom förbrukning av kontorsmaterial. Vi har under flera år arbetat för att minska vår energiförbrukning och genomfört ett antal åtgärder, bland andra byte till lågenergilampor, optimering av ventilationens drifttider, installation av värmeväxlare, tidsstyrning av belysning, uppgraderad serverhall. Vi använder oss av elleverantörer som använder sig av vind- och vattenkraft samt fjärrvärme och fjärrkyla som drivs av biobränsle med låga växthusgasutsläpp. Energiförbrukningen ska minskas genom att:

Våra huvudsakliga leverantörer ska ha systematiskt miljöarbete och vi verkar för att de ska införa certifierat miljöledningssystem. Vi prioriterar leverantörer med klimatmål och dokumenterar leverantörernas miljö-, klimat-och CSR-arbete genom leverantörsbedömningar minst vart tredje år.

Vi följer noga utvecklingen på energimarknaden och strävar efter att övergå till fossilfria energislag för rosteridriften när sådana på ett rimligt vis finns tillgängliga.

Vi arbetar systematiskt för att sänka energiförbrukningen för serverhantering, skrivare och kopiatorer.

Klimatpåverkan från våra tjänstebilar ska på en femårsperiod minska med 25 %.

UTSLÄPP CO2E: 0,3 KG ANDEL AV TOTAL: 11%

 

aterforsaljareTRANSPORT TILL ÅTERFÖRSÄLJARE

Vårt kaffe distribueras från rosteri till lager och vidare till återförsäljare och butik med hjälp av lastbil. Våra distributörer är miljöcertifierade och har långsiktiga mål för att minska sin klimatpåverkan.

UTSLÄPP CO2E: 0,05 KG ANDEL AV TOTAL: 2%

2,8 kg CO2e totalt utsläpp / kg rostat kaffe