Kontakta oss eller bli kontaktad

Dsolution

08-528 096 00

Mail (service/support): service@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info@dsolution.se

Dsolution Östergötland

013-465 34 40

Mail (service/support): support.ost@dsolution.se

Mail (övriga ärenden): info.ost@dsolution.se

MPS: Managed Print Services

Hur kan vi vara säkra på att DSolutions strategiska utskriftstjänster kan åstadkomma påtagliga skillnader för ditt företag?

Xerox har imponerande meriter från att ha hjälpt en rad företag till framgång. Här följer några exempel på konkreta resultat som Xerox har åstadkommit genom att leverera MPS.

Fördelar för kunderna

Öka utrustningens tillgänglighet och nöjdheten bland de anställda:

Vi kan hjälpa er att förbättra utrustningens drifttid och tillgänglighet genom löpande övervakning och proaktiv support. Vår teknik kan övervaka, underhålla och hantera er miljö och ofta åtgärda problem innan medarbetarna ens har märkt dem.

Minska miljöbelastningen:

Vi kan hjälpa er att minska energi- och pappersförbrukningen samt mängden avfall och koldioxidutsläpp genom en miljömedveten infrastruktur. Xerox specialister kan visa hur ni kan utnyttja nya tekniker som exempelvis miljövänligt papper, solid ink och emulsionsfärgpulver.

Stärk dokumentsäkerheten och säkerställ efterlevnad av regler:

Vi kan hjälpa er att hindra värdefulla dokument från att hamna i orätta händer genom att begränsa åtkomsten till enheten. Med rapportfunktionerna är det möjligt att övervaka utskriftsaktiviteter och användning.

Sänk kostnaderna och höj effektiviteten:*

Vi kan hjälpa er att sänka era befintliga utskriftskostnader med upp till 30 % genom att anpassa utskriftsinfrastrukturen och optimera utrustningens användning och effektivitet.

Spara tid och pengar med optimerat utskriftsflöde:*

Vi kan hjälpa er att optimera utskriftsflödet till den lämpligaste enheten utifrån specifika krav som exempelvis kostnad, efterbehandling, bearbetningstid och plats. Det kan exempelvis visas ett meddelande på skrivaren där användaren rekommenderas att skriva ut på en annan närbelägen skrivare för att spara pengar.

Optimera verksamheten med centraliserade utskriftstjänster:*

Vi kan hjälpa er att förbättra utnyttjandegraden genom att införa rätt utskriftshanteringsteknik, arbetsflöden och rutiner på era centrala utskriftscenter och kopieringsavdelningar. Genom att anpassa den centrala kopierings- och utskriftsfunktionen kan ni effektivt hantera inköp av tryckt material och digitala utskrifter från externa leverantörer. Våra experter på centraliserad utskrifts- och kopieringshantering kan automatisera era arbetsprocesser, vilket ger snabbare bearbetningstid och effektivare dokumentframställning.

Underlätta för företagets mobila användare med avancerade funktioner för fjärrutskrift:*

Vi kan hjälpa er att ge synlighet, kontroll och support till medarbetare som arbetar hemifrån, på andra platser eller via en mobil enhet. Våra integrerade supporttjänster ger enkel utskriftshantering och optimal produktivitet samtidigt som informationen skyddas och regelverken efterlevs.

Funktioner

DSolutions strategiska utskriftstjänster levererar hållbara resultat år efter år genom hanterad dokumentframställning. Vårt sortiment av strategiska utskriftstjänster omfattar:

DSolutions tjänster för strategisk utskriftshantering:
Strategiska utskriftsstjänster för att optimera utskriftsaktiviteterna, förbättra produktiviteten, säkerställa budgetmålen, uppfylla säkerhetsprotokollen och värna miljön med utrustning från Xerox och andra leverantörer över kundens hela utskriftsinfrastruktur, inklusive kontorsmiljö, produktionsmiljö, mobila arbetsplatser och fjärrarbetsplatser.

Docsuolutions utskriftstjänster:
Vi hjälper våra kunder att hantera alla aspekter av deras utskrifts- och kopieringsmiljö med utrustning från Xerox och andra leverantörer, inklusive helpdesk, åtgärder vid fel, förbrukningsmaterial och upphandling.

Bevisat fungerande arbetssätt

Vi har flera års erfarenhet av att hjälpa företag av alla storlekar att hantera dokument i hela utskriftsinfrastrukturen. DSolutions utskriftstjänster för företag erbjuder mervärdestjänster som är specialanpassade till verksamhetsmålen på det aktuella företaget. Vi är marknadsledande när det gäller att leverera resultat och med vår omfattande branschkännedom, våra överlägsna verktyg och rutiner och våra strukturerade hanteringsprocedurer kan vi hjälpa er att förbättra utskrifts- och dokumentframställningen på hela ert företag. DSolutions utskriftstjänster för företag följer en beprövad metod med fyra steg:

Vi utför en omfattande Lean Six Sigma-analys.

Analysen visar hur mycket utskriftsaktiviteterna faktiskt kostar företaget, var svinnet finns och hur det kan elimineras. Vi fastställer den totala ägandekostnaden genom att beräkna maskin- och programvarukostnader, utföra användarstudier och analysera arbetsflödet i hela dokumentmiljön.

Vi utformar utskriftsmiljön efter era verksamhetsmål.

När vårt team har satt sig in i företagets och de anställda behov och vet vilka specialtillämpningar ni behöver, utformar vi i samarbete med er en optimerad utskriftsmiljö för hela personalen, inklusive fjärranvändare och mobila användare. Vi ger er de verktyg och resurser ni behöver för att kunna arbeta effektivt, vilket leder till större tillgänglighet, säkerhet och besparingar. Genom att rätt maskiner används på rätt plats får alla medarbetare åtkomst till rätt funktioner när de behöver dem, var de än befinner sig.

Vi hanterar övergången till den nya miljön med beprövade arbetsmetoder.

Optimeringen av utskriftsinfrastrukturen är vanligtvis ett stort projekt som kräver gradvis övergång. Med vår oöverträffade erfarenhet av organisationsförändringar säkerställer vi att verksamheten fortlöper utan avbrott. Vi har lång erfarenhet av företagskunder och erbjuder användarsupport, utbildning och kontinuerlig kommunikation under hela införandefasen för att undvika avbrott i arbetet.

Vi förändra er utskriftsmiljö.

DSolution använder branschledande verktyg och programvara för utskriftshantering med support från våra Global Delivery Center som står till tjänst dygnet runt. Vi täcker in alla delar av serviceavtalet, från proaktiv övervakning av utrustningen och påfyllning av förbrukningsmaterial till reparation, fakturering och rapportering. Vi samarbetar med er för att identifiera och införa löpande förbättringar så att utrustningen fungerar optimalt under hela avtalstiden.

DSolutions utskriftstjänster för små och medelstora företag bygger på samma arbetsmetoder som våra utskriftstjänster för företag, men i mindre skala. Vi dokumenterar er befintliga utskriftsinfrastruktur, era arbetsrutiner och er leverantörskedja för att fastställa den aktuella ägandekostnaden, som utgör utgångspunkten för förändringsarbetet. Vi diskuterar med personalen för att införa en utskriftspolicy och hitta möjligheter att förbättra kapaciteten, anpassa rutinerna och sänka kostnaderna. Därefter inför vi utskriftspolicyn i syfte att skapa en infrastruktur som leder till våra överenskomna mål. Genom hela implementeringsfasen erbjuder vi support och utbildning till medarbetarna. Slutligen tillhandahåller vi samlad fakturering och standardiserad rapportering så att ni kan följa upp och övervaka era resultat.